AEG KHF 4217 PDF

PIM product data: AEG KHF headphone Circumaural Head-band Black Headphones, compare, review, comparison. AEG KHF Headphone. Below you can view and/or download the English PDF manual of your AEG KHF Headphone. Couldn’t find the manual that. AEG KHF Wireless Headphones, Black – now buy online with ease from Conrad UK, your online shop for technology, electronics and innovative ideas.

Author: Vudobar Doumi
Country: Brazil
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 21 April 2008
Pages: 134
PDF File Size: 3.6 Mb
ePub File Size: 3.74 Mb
ISBN: 490-7-84587-799-4
Downloads: 57091
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tajinn

Pagina 30 Specifiche tecniche As soon as the transmitter receives a signal from the audio source, the POWER indicator light 11 lights up. This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of qeg and electronic equipment. De indicatorverlichting 6 wordt rood.

Aaeg concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority. Ajustez le volume de la source audio. Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt. Zodra de zender een signaal van de audiobron ontvangt, gaat de POWER indicatorverlichting 11 branden. Utilisation sans fil 1. Placez toujours correctement les piles.

Lors du chargement, le voyant lumineux CHG 12 s’allume et devient rouge. Zij hebben de volgende betekenis: Il est techniquement impossible de charger des batteries, ceci risquerait d’endommager l’appareil! Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: Plea se brin g u sed bat teri es to c omp eten t c olle cti on.

  CHANDRANATH BY SARAT CHANDRA CHATTOPADHYAY PDF

Gebruik met kabel Om de koptelefoon met de kabel te gebruiken, moet u dicht bij de audiobron zijn en rekening houden met de lengte van de kabel. Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Het is niet ontworpen voor commercieel gebruik. After pressing the SCAN button, the headphones.

When ch ar gin g, t he CHG ind icat or ligh t. Schakel de geluidsbron om op stereo. Stel batterijen nooit bloot aan hoge temperaturen of aan direct zonlicht, en gooi ze nooit in het vuur i.

AEG KHF Headphones download manual for free now – |

Use only rechargeable batteries! Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Do n ot sto re the he adphon es f or a p ro longed period with the f ra[ KHF Nettogewicht Totaal Multiple product codes can be mapped to one mother product data-sheet if the specifications are identical. Verwijder de koptelefoon weer wanneer het laadproces afgesloten is: The charging contacts 8 of the headphones must touch the charging contacts 10 of the charg- ing station.

Please ensure that the polarity is correct see the floor of the battery compartment! Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. Les bornes de rechargement 8 du casque doivent entrer en contact avec les bornes de rechargement 10 de la station de rechargement.

  MANUAL DE PRODUCCION DE TELEVISION HERBERT ZETTL PDF

To do so, turn the plastic frame on which the ear pad is mounted one short turn anticlockwise.

Do not allow small children to play with the foil as there is a danger of lhf De zender kan geblokkeerd zijn, kan “hangen”. Then switch the device back on. Turn the volume regulator 3 to set the desired volume.

AEG KHF 4217 Headphone

Le voyant lumineux 6 s’allume et devient rouge. De handleiding is 6,98 mb groot. Indien nodig, druk herhaaldelijk op de SCAN kanaalselectieknop 2 totdat de zendfrequentie is ingesteld op kanaal 2 en het geluid van de audiobron hoorbaar is.

All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.

Open the battery compartment on the bottom of the transmitter. Bewa ar de kopt elefoo n ni et gedu rend e ee n lang er e periode met open[ Volgende symbolen kunnen op uw apparaat zijn aangebracht. Connect the external audio aeh to the 3. If you have set a diferent transmission frequency, press the SCAN channel selection button 2.

Email deze handleiding Delen: Place the headphones in the charging cradle of the transmitter.

Author: admin